Tips

KNX – Smarthus

En bolig med KNX Smarthus er energieffektiv og trygg. Den forenkler hverdagen og gir deg høy komfort og stor fleksibilitet gjennom hele livsløpet. Valget er enkelt når du først blir kjent med mulighetene.

Komfyrvakt

Utskiftning av eksisterende komfyrstikk til komfyrvakt, eller montering av komfyrvakt på eksisterende opplegg for komfyr.

Jordfeilbrytere

Jordfeil er veldig alvorlig, og i verste fall kan det utgjøre en fare for liv. Det er ikke uten grunn at jordfeilbrytere er påbudt i boliger og næringsbygg.